Tự kỷ - Những điều chúng ta biết (và chưa biết)

05/12/2016 | 1557 | Quản trị viên | Video

Một trong những điều chúng tôi quan tâm là liệu thực sự có cái gọi là dịch bệnh tự kỉ không. Ngày nay, cứ 88 trẻ thì có 1 trẻ được chẩn đoán mắc tự kỉ, và câu hỏi là tại sao biểu đồ lại như thế này? Phải chăng con số đã tăng đáng kể theo thời gian? Hay, đó là bởi vì chúng ta bắt đầu gán cái mác tự kỉ cho mỗi cá nhân, cứ đơn giản chẩn đoán cho họ trong khi trước đó họ vẫn vậy nhưng chỉ khác là chưa hề bị gắn cái mác đó lên?

Tag : Video