Temple Grandin: Thế giới cần tới tất cả các kiểu trí óc

05/12/2016 | 1495 | Quản trị viên | Video

Các bạn biết đấy. vấn đề là, tự kỷ có nhiều mức độ. Sẽ có khoảng một nửa số người cùng hội chứng sẽ không thể học nói, và họ sẽ không đi làm ở thung lũng Silicon, đó không phải là một việc hợp lý để họ làm. Nhưng bạn có được những đứa trẻ thông minh thích tìm tòi những đứa mắc tự kỷ nhẹ, và đó là lúc bạn cần khơi gợi chúng bằng cách làm những điều thú vị. Tôi giao tiếp xã hội nhờ những sở thích chung. Tôi cưỡi ngựa với những đứa trẻ khác. Tôi dựng mô hình tên lửa với những đứa trẻ khác, thí nghiệm điện tử với những đứa trẻ khác, và vào những năm 60 là việc gắn gương lên một màng cao su trên loa để làm trình diễn ánh sáng. Chúng tôi nghĩ rằng việc đó rất tuyệt.

Tag : Video