Steve Silberman: Lịch sử chứng tự kỷ bị lãng quên (sub: Tiếng Việt)

05/12/2016 | 1433 | Quản trị viên | Video

Một người phụ nữ tự kỷ tên Zosia Zaks đã từng nói: "Chúng tôi cần tất cả mọi người trên khoang để chỉnh hướng con tàu loài người. Vì chúng ta hướng tới một tương lai bất định, chúng ta cần tất cả mọi loại hình trí tuệ con người trên hành tinh này làm việc cùng nhau để vượt qua những trở ngại mà chúng ta phải đối mặt trong xã hội. Chúng ta không thể lãng phí bất kỳ bộ não nào."

Tag : Video