Faith Jegede: Điều tôi học được từ những đứa em mắc chứng tự kỉ của mình

05/12/2016 | 1526 | Quản trị viên | Video

Nhưng điều khiến trái tim tôi nhẹ nhõm hơn và tâm hồn tôi mạnh mẽ hơn, là rằng dù các em không được coi là bình thường, điều này chỉ có thể có nghĩa rằng: các em thật là phi thường.