Alix Generous: Tôi đã giao tiếp với thế giới nội tâm của tôi như thế nào khi tôi bị Asperger?

05/12/2016 | 1695 | Quản trị viên | Video

"Một trong những lý do khiến tôi yêu những giấc mơ lấp lánh, bởi vì nó cho phép tôi được tự do, không bị phán xét bởi xã hội, không bị hậu quả về thể chất. Khi tôi bay qua những khung cảnh tôi tạo ra trong tâm trí, tôi thấy yên bình."