Các tiêu chí đo lường chất lượng của một chương trình can thiệp sớm

20/12/2016 | 2817 | Quản trị viên | Tin tức - thông tin

Sách tự kỷ xin trích dẫn các tiêu chí đo lường chất lượng của một chương trình can thiệp sớm. Các phụ huynh tham khảo để lựa chọn chương trình phù hợp cho con mình.

1. Chương trình có sự tham gia của trẻ một cách đầy đủ không?

 • Tất cả trẻ trong lớp học đều tham gia vào các hoạt động của lớp? Học chỉ một vài trẻ được quan tâm tham gia?
 • Chương trình có đảm bảo thời lượng ít nhất là 25 giờ/tuần với giờ can thiệp được cấu trúc?
 • Mỗi giáo viên hoặc người can thiệp chỉ can thiệp cho 2 – 3 trẻ?
 • Chương trình diễn ra quanh năm?
 • Các hoạt động giảng dạy được lên kế hoạch một cách hệ thống và được phù hợp với độ tuổi phát triển của trẻ?
 • Có sự ghi chép và theo dõi hàng ngày về sự tiến bộ của trẻ do đó có thể đánh giá được tính hiệu quả của phương pháp?

2. Đội ngũ can thiệp đạt tiêu chuẩn? 

 • Họ có biết cách xây dựng Kế hoạch phát triển cá nhân (IEP) phù hợp với nhu cầu của trẻ?
 • Họ có biết cách sử dụng các công cụ dạy phù hợp với trẻ tự kỷ?
 • Họ có thể điều chỉnh môi trường học và sử dụng các phương pháp hướng dẫn trẻ tự kỷ học?
 • Họ có sử dụng các kỹ thuật nhằm thúc đẩy giao tiếp và tương tác xã hội của trẻ?
 • Họ có sử dụng các kỹ thuật quản lý hành vi dựa trên ABA?
 • Họ có kỹ năng giải quyết với các cơn bùng nổ của trẻ?
 • Họ có bằng cấp chuyên môn?
 • Những trợ lý trị liệu và giảng dạy được hướng dẫn và giám sát trực tiếp?
 • Những nhân viên mới được thường xuyên đào tạo về giáo dục trẻ tự kỷ?
 • Có người cố vấn cho chương trình can thiệp?

3. Chương trình dạy phù hợp với trẻ tự kỷ?

 • Có các giáo cụ, phương pháp và hoạt động phù hợp với chương trình dạy?
 • Nhân viên điều chỉnh chương trình dạy phù hợp với khả năng, khó khăn, độ tuổi và cách học của trẻ?
 • Chương trình dạy tập trung vào những lĩnh vực học quan trọng, bao gồm giao tiếp và ngôn ngữ, vận động tinh và vận động thô, chơi đồ chơi, chơi tưởng tượng, và kỹ năng xã hội?
 • Trẻ có cơ hội tương tác với trẻ bình thường cùng lứa tuổi?

4. Phương pháp dạy có hiệu quả không?

 • Phương pháp dạy đã được kiểm chứng thành công (EBP)?
 • Phương pháp dạy giúp trẻ tham gia các hoạt động một cách chủ động?
 • Phương pháp dạy có dựa trên phần thưởng một cách tự nhiên không?
 • Phương pháp dạy có khuyến khích trẻ sử dụng các kỹ năng đã được học liên tục ở các môi trường khác nhau không?
 • Nhân viên can thiệp có thu thập dữ liệu về các hành vi tiêu cực, sử dụng phân tích hành vi chức năng, và khuyến khích hành vi tích cực nhằm giảm các hành vi tiêu cực?

5. Phương pháp có sự tham gia của gia đình?

 • Gia đình bao gồm bố mẹ và các thành viên khác có chủ động tham gia vào chương trình can thiệp từ khâu đánh giá và giáo dục trẻ?
 • Chương trình có đưa cho cha mẹ các thông tin về triết lý giáo dục, chương trình dạy và các kỹ thuật dạy?
 • Nhân viên can thiệp có tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, giá trị và phong cách dạy của cha mẹ trong gia đình?
 • Chương trình giúp cha mẹ hiểu sự phát triển của trẻ và hỗ trợ cha mẹ trong việc nỗ lực áp dụng các kỹ thuật giảng dạy tại nhà? Nhân viên có thường xuyên gặp gỡ cha mẹ để thông tin về quá trình tiến triển của trẻ?
 • Chương trình có làm việc với gia đình để hỗ trợ gia đình tìm các dịch vụ hỗ trợ?
 • Chương trình có giúp đỡ quá trình chuyển giao phương pháp giáo dục cho gia đình vào giai đoạn tiếp theo?

Các tiêu chí đo lường chất lượng của chương trình can thiệp tại nhà

Nếu câu trả lời là có cho các câu hỏi sau, bạn có thể tự tin về trình độ và kinh nghiệm của nhóm can thiệp tại nhà.

 • Người quản lý chương trình có được đào tạo bài bản để làm việc với trẻ tự kỷ, bao gồm cả bằng tốt nghiệp (thạc sỹ hay tiến sỹ) trong lĩnh vực như phân tích hành vi, giáo dục đặc biệt hoặc tâm lý?
 • Người quản lý chương trình và nhà trị liệu có được đào tạo và cấp chứng chỉ một phương pháp can thiệp đã được khoa học công nhận? Phương pháp đó là gì?
 • Người quản lý chương trình và toàn bộ nhà trị liệu tại nhà đã vượt qua kỳ kiểm tra kiến thức cơ bản về giáo dục?
 • Người quản lý chương trình có dành thời gian thường xuyên để giám sát các nhà trị liệu tại nhà, quan sát họ làm việc với trẻ, đánh giá sự tiến triển của trẻ và làm việc trực tiếp với trẻ, và điều chỉnh chương trình dạy để thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ?
 • Các nhà trị liệu tại nhà có được đào tạo tốt, có năng lực, chuyên nghiệp và có tâm?
 • Người quản lý chương trình và các nhà trị liệu tại nhà có khuyến khích bạn quan sát và tham gia các buổi trị liệu cho con bạn và giải thích những kỹ thuật mà họ đang làm?
 • Người quản lý chương trình có tư vấn một cách chuyên nghiệp về những vấn đề chuyên môn (như trị liệu chức năng, trị liệu ngôn ngữ) khi cần?
 • Chương trình can thiệp có sử dụng các nội dung dạy hướng tới một mục tiêu cụ thể mà trẻ đang cần phải đạt được?
 • Các nhà trị liệu tại nhà có thu thập dữ liệu về sự tiến triển của con bạn hàng ngày và xem dữ liệu thường xuyên với người quản lý nhóm?
 • Người quản lý nhóm có gặp bạn thường xuyên và những người khác trong nhóm?
 • Bạn có được coi là một phần của nhóm can thiệp, và người quản lý nhóm đang lắng nghe bạn?
 • Người quản lý nhóm đang giúp bạn tìm ra mục tiêu tập trung can thiệp cho con bạn? Anh/Cô ấy có chỉ cho bạn cách tương tác với con tại nhà để giúp con đạt được các mục tiêu phát triển?

Trích: An Early Start for your child with autism