Tự kỷ - Phát hiện sớm và can thiệp sớm

07/12/2016 | 2291 | Quản trị viên | Kiến thức - Phương pháp can thiệp

Đứng từ góc độ của một trong những chuyên gia dạy trẻ tự kỷ, chúng tôi mong muốn được chia sẻ ít kinh nghiệm và mối quan tâm của mình cùng các vị phụ huynh. Mặt khác qua cuốn sách nhỏ này chúng tôi hy vọng cung cấp một số thông tin, quan điểm can thiệp hiện nay của thế giới và Việt nam tới các nhân viên y tế, giáo viên đang dạy trẻ. Thông điệp mà chúng tôi muôn nhân mạnh là phát hiện sớm và can thiệp sớm trước 3-4 tuổi có thể thay đổi hẳn tương lai của trẻ.