Sổ tay tự kỷ của bác sỹ (HANS)

07/12/2016 | 4572 | Quản trị viên | Kiến thức - Phương pháp can thiệp

“Sổ Tay Tự Kỷ cùa Bác Sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học giúp ích cho giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học, phụ huynh, các chuyên viên vật lý, âm ngữ, hướng nghiệp, tâm lý, xã hội, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ... để nhận biết và vận động gia đình, người thân có trẻ nghi ngờ tự kỷ, đưa trẻ đến khám tại các khoa tâm lý bệnh viện nhi, các trung tâm tâm thần để được chẩn đoán và can thiệp sớm, hầu cho các trẻ được hòa nhập với cộng đồng.”