Nhiều hơn lời nói (More than Words)

14/12/2016 | 37610 | Quản trị viên | Kiến thức - Phương pháp can thiệp

More than words là chương trình của tổ chức Hanen , hiện được sử dụng ở hơn 100 nước trên thế giới và có những bằng chứng khoa học thuyết phục. Chương trình này thiết kế dành cho cha mẹ trẻ có con rối loạn phổ tự ký hoặc rối loạn giao tiếp, không có hoặc có rất ít lời nói. Chương trình cung cấp cho bạn những kỹ năng và chiến lược cần thiết, hữu ích để bạn có thể hiểu về con bạn, giao tiếp được với con bạn, hướng dẫn, thúc đẩy con bạn giao tiếp và phát triển ngôn ngữ. Những kỹ thuật và chiến lược này cha mẹ có thể dùng trong tất cả các sinh hoạt và hoạt động hàng ngày.

(Vì sách này là bản scan hình ảnh nên các bạn vui lòng chờ một lát để các hình ảnh được tải về là có thể đọc bình thường)
 
Nhiều hơn lời nói (More than Words)
 

 

MỤC LỤC

 

1. Học biết thêm về sự giao tiếp của con bạn (Trang 1)

2. Đặt mục tiêu bằng cách dùng hiểu biết của bạn về con bạn (Trang 47)

3. Theo sự điều khiển của trẻ (Trang 85)

4. Cùng luân phiên chơi (Trang 111)

5. Nối kết với các trò chơi có người (Trang 137)

6. Giúp trẻ hiểu những gì bạn nói (Trang 189)

7. Dùng công cụ nhìn hỗ trợ (Trang 213)

8. R.O.C.K trong việc thường quy (Trang 254)

9. Tận dụng âm nhạc (Trang 291)

10. Đem sách lên (Trang 309)

11. Lấy đồ chơi ra (Trang 336)

12. Kết bạn (Trang 376)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0508.JPG

Nhiều hơn lời nói (More than Words)

Nhiều hơn lời nói (More than Words)

Nhiều hơn lời nói (More than Words)


 

Nhiều hơn lời nói (More than Words)