Nguyên tắc ứng xử cơ bản

21/01/2017 | 4427 | Quản trị viên | Kiến thức - Phương pháp can thiệp

Làm thế nào để con trẻ học được cách ứng xử lịch sự? Khi gặp người lớn con biết chủ động chào? Chơi với bạn con biết luân phiên, chờ lượt? Hãy thử kiên trì kể những câu truyện về các hành vi ứng xử tốt cho con hàng ngày xem sao bạn nhé.

Nguyên tắc ứng xử cơ bản  
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản Nguyên tắc ứng xử cơ bản
Nguyên tắc ứng xử cơ bản  

 

Tag : sách