Các kỹ năng giao tiếp sớm

20/12/2016 | 5306 | Quản trị viên | Kiến thức - Phương pháp can thiệp

Sách tự kỷ giới thiệu cuốn sách "Các kỹ năng giao tiếp sớm" - Early Communication Skills của 2 tác giả Charlotte Lynch và Julia Kidd . Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên năm 1991 và đến 2016 đã được tái bản và cập nhật 3 lần. Đây là bản tái bản lần thứ 2, được dịch và chía sẻ bởi Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật TPHCM. Chúng tôi sẽ cập nhật tới các bạn bản tái bản năm 2016 trong thời gian tới đây.

 

Các kỹ năng giao tiếp sớm